“Kadın, Güvenlik ve Barış Perspektifinden” Türkiye’de Sayılarla Kadın

Eşitlik Adalet Kadın Platformu, Operation 1325 ve Dış Politikada Kadınlar işbirliği ile gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Zeynep Alemdar tarafından “Sayılarla Türkiye’de Kadın 2018” ismiyle hazırlanan rapor Türkiye’de kadınların mevcut koşullarını dört başlık altında gözler önüne sermektedir.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1325 Sayılı Kadınlar, Barış ve Güvenlik Kararının
Türkiye’de uygulanmasına yönelik atılacak adımlar için tavsiyeler içermektedir. Raporun içerdiği başlıklar
aşağıdaki gibidir;

• Türkiye’de Kadın, Güvenlik ve Barış: Mevcut Durum ve Yasalar
• Kadın ve Katılım
• Kadınların Şiddetten Korunması ve Şiddetin Önlenmesi
• Türkiye’nin Uluslararası Barış ve Güvenlik Ajandasında Kadınlar