“Kadın, Güvenlik ve Barış Perspektifinden” Türkiye’de Sayılarla Kadın

Operation 1325 ve Dış Politikada Kadınlar işbirliği ile gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Zeynep Alemdar tarafından yazılan “Sayılarla Türkiye’de Kadın 2018” ismiyle hazırlanan rapor Türkiye’de kadınların mevcut koşullarını dört başlık altında gözler önüne sermektedir.                                                 
Bu bölümler sırasıyla,

  • Türkiye’de Kadın, Güvenlik ve Barış: Mevcut Durum ve Yasalar
  • Türkiye’de Kadınlar ve Katılım: Mevcut İstatistikler
  • Kadınların Şiddetten Korunması ve Şiddetin Önlenmesi
  • Türkiye’nin Uluslararası Barış ve Güvenlik Ajandasında Kadınlar olarak sıralanmıştır.

Rapor aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1325 Sayılı Kadınlar, Barış ve Güvenlik Kararının Türkiye’de uygulanmasına yönelik atılacak adımlar için tavsiyeler içermektedir.