DPK14 Hakkında

Dış Politikada Kadınlar (Türkiye) Girişimi; sert güvenlik konularında kadınların sesini yükselterek, hiyerarşik olmayan yaklaşımları teşvik etme yoluyla kadınların dış politika karar alma mekanizmalarının her düzeyinde katılımını sağlayarak, arabuluculuk, tarihsel uzlaşı ve donmuş çatışmaların çözümü konularına ilgili olan her kesimden kadını deneyimlerini paylaşmak ve uzun vadeli politika önerileri geliştirmek için bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. DPK, dış politikanın her alanında genç kadınları liderlik rolü üstlenmeleri için güçlendirerek, adil ve sürdürülebilir kalkınmaya engel teşkil eden küresel sorunları gidermek amacıyla kamuoyunda sorumluluk bilinci uyandırarak, dış politikanın her alanına kadınların perspektifini dâhil etmeyi hedefler.

Neden?

 • Bireysel, ulusal ve küresel olmak üzere her düzeyde engelleri aşmak için çözümler geliştirmek ve karşılaşılan problemleri anlayabilmek için deneyimleri paylaşmak
 • Kolektif uzmanlaşmayı mobilize etmek, ortaklıklar geliştirmek, işbirliğini teşvik etmek ve süreçleri kolaylaştırmak
 • Genç kadınları dış politika mekanizmalarının aktif katılımcıları olmak için güçlendirmek

Neler yapıyoruz?

 • Uluslararası siyasetin ve dış politikanın daha geniş çevrelerce tartışılması için imkan sağlamak
 • Dış politikada kadınların varlığını arttırmak için öneriler ve kavramlar geliştirmek
 • Dış politika topluluğuna kadınların dahil olmasını sağlamak için networkler oluşturmak
 • İç ve dış meselelerin birbirine bağımlılığını vurgulayarak, dış politika konularını tartışabilecekleri ve çözüm üretebilecekleri bir platform oluşturmak
 • Kadınların dış politikanın her alanında karar alıcılar olmalarını sağlamak
 • Kadınların küresel vatandaşlık ve politika geliştirme kavramlarını daha iyi kavrayabilmeleri için kurslar ve seminerler vasıtasıyla eğitim olanakları sağlamak
 • Genç kadınların liderlik rolü oynama aktivitelerine dahil olmalarını sağlamak için fırsatlar geliştirmek

 Değerlerimiz

 • Katılımcı süreçler
 • Bölgesel işbirliği
 • Ortaklık ve dayanışma
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık