Doç.Dr.Zeynep Alemdar, İstanbul Okan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanıdır. 2014 yılında Carnegie Uluslararası Barış vakfı tarafından Avro-Atlantik Güvenlik İnisiyatifi Yeni Nesil Liderler Programına seçilmiş, halen de Avrupa Liderlik Network’ü üyesidir. Demokratikleşme, sivil toplum, kadınların çatışma süreçlerinde rolleri ve uluslararası organizasyonlar üzerine çalışan Alemdar, genç kadınları güvenlik ve dış politika konularına özendirmek amacıyla Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifini kurmuştur. Pek çok sivil toplum kuruluşuyla kadınlar ve liderlik, kadınların siyasete katılımı konularında çalışan Alemdar aynı zamanda Türkiye-AB Derneğinin de Başkan yardımcılığını yürütmektedir.

Lisansını Galatasaray Üniversitesi, yüksek lisansını Patterson School of Diplomacy ve doktorasını da University of Kentucky’de tamamlayan Alemdar, Portland State University’de konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Dr.Christina Bache, çatışma dönüşümü ve barış, iş etiği, insani güvenlik ve kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletlerde sosyoekonomik kalkınma üzerine uzmanlaşmıştır. Risk değerlendirmeleri, sosyal denetim geliştirme ve yönetimi alanındaki geniş deneyiminin yanı sıra çok sayıda STK ve uluslararası kuruluş için insani güvenlik, barış ve özel sektör hakkında üst düzey araştırma yürütmekte ve analizler yapmaktadır.

Christina, Uluslararası Kriz Grubu Büyükelçi Konseyi’nin Eş Başkanı ve Birleşmiş Milletler Barış İçin İş Dünyası/ Sorumluluk Sahibi Yönetim İlkeleri Platformu çalışma grubunun bir üyesidir. Üyesi olduğu diğer oluşumlar, Co-Opinion Network’ün Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA)’da gençlerin istihdamı çalışma grubu, Hollings Center’ın Irak Dış Politikası ve Ekonomik Zorluklar ve ABD-Mısır İlişkileri ile ilgili diyalog grupları, Amerikan Alman Konseyi/ Draeger Vakfı; Avrupa’da Demografik Eğilimler, Göç, Sosyal Uyum, Uluslararası Çalışmalar Derneği ve Avrupa Politik Araştırma Konsorsiyumu’dur. Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifinin ortak kurucusudur.

Halihazırda, Palgrave Macmillan için “Özel Sektör: Arkadaş mı, Düşman mı? Özel Sektörün Orta Doğu Kuzey Afrika’da Barış ve Güvenlik Üzerindeki Etkisi” adlı kitap projesi üzerinde çalışmaktadır.

Lisansını ve yüksek lisansını American University in Washington, DC’de tamamlayan Christina, doktora derecesini kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde özel sektörün insani güvenlik ve barış üzerindeki etkisini Irak Kürdistan Bölgesi’nde Türk özel sektörü örneği üzerinden çalıştığı teziyle University of Warwick’ten almıştır.

Rana Birden Çorbacıoğlu,  1999-2012 yılları arasında sırasıyla İktisadi Kalkınma Vakfı Kıdemli Araştırma Uzmanı, Avrupa Birliği Sivil Toplum Geliştirme Programı Proje Koordinatör Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi AB Araştırma ve Dokümantasyon Koordinatörü, Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Direktörü olarak görev yapan Çorbacıoğlu, Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Charles Stewart Mott gibi birçok vakıf ve derneğin danışmanlığını yürütmüştür. Çorbacıoğlu, 2012-2014 yılları arasında Global İlişkiler Forumu Derneği Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında ise Türkiye Avrupa Vakfı ve C20 Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmesinin ardından Temmuz 2016 tarihinde Kale Grubu’na katılmıştır.

1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan  Çorbacıoğlu, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Rana Birden Çorbacıoğlu, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.